Bezpłatna rejestracja

Imię

Nazwisko

Użytkownik
Instalator
Projektant
Architekt
Inne

Inne

 
Wprowadź numer telefonu komórkowego, poprzez który będziesz uczestniczyć w SCHWAB KLUB. Numer ten będzie również nazwą dostępu użytkownika do strony SCHWAB KLUB.

Numer telefonu komórkowego

Benutzer - Anzahl


Email

Country


Informacje o firmie


Nazwa spółki

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, zgadzam się, aby stać się członkiem SCHWAB KLUB i wyrażam zgodę, dla organizatora firmy Fluidmaster d.o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Wyrażam zgodę, aby wgląd w uzyskane dane osobowych oprócz organizatora miał również dostawca rozwiązań technicznych, firma 4eGenus d.o.o. Rozumiem i zgadzam się, że w czasie przetwarzania moich danych osobowych mogę w dowolnym momencie zażądać dostępu do danych i ich odświeżenia poprzez wysyłanie pisemnej prośby na adres e-mail sanitary.schwab@fluidmaster.com. Rozumiem i zgadzam się, że firma Fluidmaster d.o.o. będzie przechowywać i przetwarzać wszelkie przekazane przez mnie dane do mojego oficjalnego listu z odwołaniem tego zezwolenia wysyłanego na adres e-mail sanitary.schwab@fluidmaster.com. Rozumiem i zgadzam się, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrybowanych treści za pośrednictwem wiadomości SMS. Wyjście z programu poprzez wysłanie SMS działa w ten sposób, że użytkownik wysyła wiadomość SMS o treści "SCHWAB_STOP" (SCHWAB przerwa STOP) na numer 607 548 548. Rozumiem i zgadzam się z definicją celów przetwarzania moich danych osobowych (ogłoszenie o sprzedaży promocyjnej, o nowościach, o szkoleniach, o ilości punktów kwartalnie i innych materiałach marketingowych). Rozumiem i zgadzam się, że firma Fluidmaster d.o.o. będzie informować mnie o wszystkich powyższych działaniach za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, telefonicznie lub za pośrednictwem zwykłego listu. Zgadzam się na otrzymywanie do 4 bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS miesięcznie na numer telefonu komórkowego, podany podczas rejestracji w SCHWAB KLUB. Każdy SMS wysyłane przez użytkownika jest płatny zgodnie z aktualnymi stawkami jego operatora. Wiadomości SMS lub zakładki (WAP Push) przesłane do użytkownika przez "SCHWAB" są bezpłatne dla użytkowników przebywających w Polsce. Więcej o SCHWAB KLUB na stronie www.schwab-sanitaer.pl. Fluidmaster, d.o.o., Industrijska c. 2, 6230 Postojna, Słowenia.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Fludimaster d.o.o., Postojna, Słowenia, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2) Dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży produktów i dalszej obsługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b powyższego rozporządzenia,
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić realizację umowy,
4) Ewentualnymi odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów i usług,
5) Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,
6) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń,
8) W przypadku firm współpracujących informacja dotyczy wszystkich pracowników firmy działających z Administratorem. 
SCHWAB

Tel. (serwis)  570 409 272,
506 177 272

www.schwab-sanitaer.pl
@  biuro@fluidmaster.com
Szukaj produktów
Nazwa produktu:
Numer katalogowy:
MITTEILUNG COOKIES

Diese Webseite setzt Cookies ein um ihre Leistung und Funktion zu verbessern. Cookies ermöglichen die Gewährleistung aller Funktionen der Webseite, Anpassung bestimmter Inhalten an jeden Benutzer und Verbesserung der Webseite mithilfe von Analyse der Besuche.

Mit dem Besuch unserer Webseiten stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Absagen