Polityka jakości

Podstawowym celem spółki Fluidmaster d.o.o. jest rozwój, produkcja i sprzedaż wysokiej jakości produktów, które odpowiadają potrzebom i wymaganiom rynku, firmie zapewniają długotrwały sukces biznesowy, właścicielom bezpieczeństwo ich wkładów, a pracownikom bezpieczną i interesującą pracę. W tym celu stale uaktualniamy nasze programy produkcyjne i dbamy o humanitarne, kreatywne i przyjazne dla środowiska warunki pracy.

W zgodzie z nowoczesnymi metodami i międzynarodowymi standardami systemowymi, całkowicie panujemy nad jakością, przy czym bierzemy pod uwagę zwłaszcza następujące kwestie:
  • Jakość naszych produktów i usług znajduje się na poziomie jakości produktów i usług odnoszących sukcesy, powszechnie uznanych i zorientowanych na rynek firm konkurencyjnych.
  • W ocenie jakości produktów i usług duże znaczenie ma dla nas zdanie Klientów, dlatego produkty odpowiadają potrzebom i wymaganiom rynku oraz spełniają oczekiwania kupujących.
  • Każdy produkt jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i standardami, bezpieczny w użyciu, niezawodny, estetycznie zaprojektowany oraz ekologiczny.
  • Okres przydatności do użycia produktów nie jest krótszy od okresu przydatności podobnych produktów na rynku światowym, na takim samym poziomie jest również jakość serwisu i innych usług.
  • Przy całkowitym panowaniu nad jakością każdy pracownik twórczo i aktywnie współpracuje oraz przyczynia się do owocnej atmosfery pracy, budowania efektywnych stosunków dostawca-odbiorca (również wewnątrz firmy), a także współpracuje w zakresie osiągania wspólnych celów.
  • Posiadamy efektywny system usuwania usterek, a powstawaniu i powtarzaniu się nowych systematycznie zapobiegamy. Analizowanie przyczyn warunkuje efektywniejsze rozwiązania.
  • Nieustannie towarzyszy nam osiąganie rozsądnie wybranych celów biznesowych, usuwamy nieprawidłowości, wprowadzamy udoskonalenia i w ten sposób gwarantujemy ciągły rozwój jakości we wszystkich dziedzinach działalności.
  • Wszystkie niezgodności związane z jakością, rozwiązujemy szybko i sprawnie, co zmniejsza koszty i przyświeca naszemu celowi, aby pielęgnować partnerskie stosunki między dostawcami i Klientami.
  • Wymaganą jakość produktów i usług osiągamy i utrzymujemy dzięki ciągłemu kształceniu, docelowemu przysposabianiu, twórczemu rozwojowi jednostek, pracy w grupie i odpowiedniemu motywowaniem wszystkich pracowników spółki Fluidmaster d.o.o..
  • Kierownictwo spółki Fluidmaster d.o.o. jest odpowiedzialne za planowanie, wdrażanie i efektywność systemu jakości, służby i oddziały za osiąganie celów jakości w swoich dziedzinach, a każdy pracownik za jakość swojej pracy.
Fluidmaster d.o.o. pragnie stale współpracować ze swoimi Klientami i zdobywać nowych, dlatego kładzie nacisk na jakość. Wiedza prowadzi do jakości, a jakość do sukcesu.
SCHWAB

Tel. (serwis)  570 409 272,
506 177 272

www.schwab-sanitaer.pl
@  biuro@fluidmaster.com
Szukaj produktów
Nazwa produktu:
Numer katalogowy:
MITTEILUNG COOKIES

Diese Webseite setzt Cookies ein um ihre Leistung und Funktion zu verbessern. Cookies ermöglichen die Gewährleistung aller Funktionen der Webseite, Anpassung bestimmter Inhalten an jeden Benutzer und Verbesserung der Webseite mithilfe von Analyse der Besuche.

Mit dem Besuch unserer Webseiten stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Absagen