Certyfikaty i standardy

Fluidmaster d.o.o posiada certyfikat oparty o standard systemu zarządzania jakością ISO-9001:2015. Uzyskany certyfikat tego międzynarodowego standardu jakości wspiera i dowodzi, że nasza organizacja posiada pełną kontrolę nad ciągłym doskonaleniem wszystkich procesów.

Opinia klientów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz wymagań rynku. Dlatego dbamy o to, aby produkty były zgodne z krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami i normami, bezpieczne w użytkowaniu, niezawodne w eksploatacji, estetycznie zaprojektowane i przyjazne dla środowiska.

Produkty są dokładnie testowane i spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania wszystkich odpowiednich norm:
  • Produkty wytwarzane są zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE dotyczącej oznakowania CE;
  • Produkty spełniają wymagania europejskich norm jakości EN 14124, EN 14055 i NF 076;
  • Produkty są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami normy EN 14055;
  • Test niezawodności działania zaworu spłukującego obejmuje 50.000/200.000 cykli spłukiwania przy naprzemiennym stosowaniu dużych i małych ilości wody (zgodnie z wymaganiami normy EN 14055:2018).