Zgłoszenie reklamacyjne

W przypadku zaistnienia problemów technicznych z produktami Fluidmaster prosimy o zgłoszenie. Nasz serwis zajmie się nim niezwłocznie i postara się rozwiązać problem tak szybko, jak to tylko możliwe.

W przypadku zgłoszenia usterki w ramach gwarancji (szczegóły odnośnie gwarancji dostępne na stronie Oświadczenie gwarancyjne, prosimy o wypełnienie poniższego ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO oraz przesłanie go do serwisu.

Plik w postaci formularza interaktywnego PDF - do wypełnienia i zapisu. Można także wydrukować i wypełnić odręcznie.

Zgłoszenie (zdjęcie / skan / wydruk PDF) należy przesłać na adres serwis@fluidmaster.com lub telefonicznie na numery serwisu.

UWAGA:
  • Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu!
  • O przyjęciu zgłoszenia zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  • O rozpatrzeniu i dalszym postępowaniu zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  • W przypadku koniecznej wizyty serwisanta koordynator serwisu lub serwisant skontaktuje się ze zgłaszającym drogą elektroniczną lub telefonicznie by uzgodnić dogodny termin.